کتاب ها و منابع انگلیسی آموزش شیرپوینت SharePoint

این لیست برای مترجمان و مولفان آماده شده است تا اگر تمایل به ترجمه و تالیف کتابی در مورد شیرپوینت دارند از این کتاب ها به عنوان مرجع و رفرنس استفاده کنند.

این لیست فقط جهت اطلاع و معرفی، ارائه شده است.

این لیست بروز رسانی می شود.

چنانچه کتابی مد نظر دارید از طریق گزینه تماس با ما آن را اطلاع دهید تا در لیست قرار بگیرد.

نسخه تعداد صفحه نویسندگان نام کتاب ردیف
2010 610 Jamison Addison.Wesley.Essential.SharePoint.2010.Aug.2010 1
2010 753 Michael P. Antonovich Apress Office and SharePoint 2010 User’s Guide 2
2010 1170 Langhirt Apress SharePoint 2010 as a Development Platform 3
2010 617 Mark J. Collins Apress.Office.2010.Workflow.Jul.2010 4
2010 753 Michael P. Antonovich Apress.Office.And.SharePoint.2010.Users.Guide.Jun.2010 5
2010 369 Dave Milner Apress.Pro.ASP.NET.SharePoint.2010.Solutions.Dec.2010 6
2010 393 Ed Hild&Chad Wach Apress.Pro.SharePoint.2010.Solution.Development.Jun.2010 7
2010 500 Steve Fox Beginning.SharePoint.2010.Building.Business.Solutions.with.SharePoint 8
2010 864 Dan Holme MCTS.Self-Paced.Training.Kit.Exam.70-667 9
2010 401 Sahil Malik Microsoft SharePoint 2010 Building Solutions for SharePoint 2010 10
2010 789 O’Connor Microsoft SharePoint Foundation 2010 Inside Out 11
2010 420 Phill Duffy Microsoft.Microsoft.SharePoint.2010.Business.Connectivity.Services.2012 12
2008 806 Mickey Microsoft.Press.Inside.Microsoft.SQL.Server.2008.TSQL.Programming.Apr.2009 13
2010 641 Ben Curry Microsoft.SharePoint.2010.Administrators.Pocket.Consultant 14
2010 282 Mike Oryszak Microsoft.SharePoint.2010.Business.Application.Blueprints 15
2010 474 Phil Wicklund Microsoft.SharePoint.2010.Deploying.Cloud-Based.Solutions 16
2010 297 Balaji Kithiganahalli Microsoft.SharePoint.2010.Development.with.Visual.Studio.2010.Expert.Cookbook 17
2010 783 Paolo Pialorsi MS_SharePoint_2010_Developer_Reference_-_2011 18
2010 424 Michael McCabe Microsoft.SharePoint.2010.End.User.Guide.Business.Performance.Enhancement.Feb.2011 19
2010 336 Gastón C. Hillar Microsoft.Silverlight.4.and.SharePoint.2010.Integration.Jul.2010 20
2010 517 Josh Noble Pro SharePoint 2010 Search 21
2010 466 Steve wright Pro SharePoint Designer 2010 22
2010 884 Eric Carter Professional SharePoint 2010 Development with Visual Studio 23
2010 361 PHIL WICKLUND SharePoint 2010 Workflows in Action – 2011 24
2010 700 Tom Rizzo PROFESSIONAL SharePoint® 2010 Development 25
2007 621 Dr. Shahram Khosravi Professional-Microsoft-Sharepoint-2007-Workflow-Programming 26
2010 842 Todd Klindt Professional-Sharepoint2010-Administration 27
2010 376 STEVEN MANN Sams.InfoPath.with.SharePoint.2010.How-To.Dec.2010 28
2010 395 ken withee SharePoint 2010 Development for DUMMIES 29
2010 507 Seth Bates&Smith SharePoint 2010 User’s Guide 30
2010 236 Peter Ward SharePoint.for.Business.Executives 31
2010 1 Microsoft SharePoint_2010_Developer_Platform_Poster 32
2010 554 TODD KITTA SharePoint_Server_2010_Enterprise_Content_Management_lucanhquan90 33
2010 SHAREPOINTø 2010 BUSINESS INTELLIGENCE 24-HOUR TRAINER 34
2010 819 Steven Mann Wiley-Microsoft SharePoint Server 2010 Bible 35
2010 602 Windischman  Beginning SharePoint Designer 2010 36
2010 408 P. Hillier Professional.Business.Connectivity.Services.in.SharePoint.2010.Jan.2011 37
2010 500 Bennett Professional.Microsoft.Search.Nov.2010 38
2010 602 Chris Geier SharePoint.2010.Six-in-One.Jan.2011 39
2010 364 Bill Crider SharePoint.Server.2010.Administration.24-Hour.Trainer.Mar.2012 40
2010 458 Randy Drisgill Professional.SharePoint.2010.Branding.and.User.Interface.Design.Nov.2010 41
2013 672  ,Perran,Mason,Rogers Beginning SharePoint 2013 Building Business Solutions 42
2013 820 Reza Alirezaei Professional SharePoint 2013 Development 43
2013 1100 Paolo Pialorsi MICROSOFT SHAREPOINT 2013-DEVELOPER REFERENCE  44