کتاب ها و منابع انگلیسی آموزش شیرپوینت SharePoint

این لیست برای مترجمان و مولفان آماده شده است تا اگر تمایل به ترجمه و تالیف کتابی در مورد شیرپوینت دارند از این کتاب ها به عنوان مرجع و رفرنس استفاده کنند.

این لیست فقط جهت اطلاع و معرفی، ارائه شده است.

این لیست بروز رسانی می شود.

چنانچه کتابی مد نظر دارید از طریق گزینه تماس با ما آن را اطلاع دهید تا در لیست قرار بگیرد.

نسخهتعداد صفحهنویسندگاننام کتابردیف
2010610JamisonAddison.Wesley.Essential.SharePoint.2010.Aug.20101
2010753Michael P. AntonovichApress Office and SharePoint 2010 User’s Guide2
20101170LanghirtApress SharePoint 2010 as a Development Platform3
2010617Mark J. CollinsApress.Office.2010.Workflow.Jul.20104
2010753Michael P. AntonovichApress.Office.And.SharePoint.2010.Users.Guide.Jun.20105
2010369Dave MilnerApress.Pro.ASP.NET.SharePoint.2010.Solutions.Dec.20106
2010393Ed Hild&Chad WachApress.Pro.SharePoint.2010.Solution.Development.Jun.20107
2010500Steve FoxBeginning.SharePoint.2010.Building.Business.Solutions.with.SharePoint8
2010864Dan HolmeMCTS.Self-Paced.Training.Kit.Exam.70-6679
2010401Sahil MalikMicrosoft SharePoint 2010 Building Solutions for SharePoint 201010
2010789O’ConnorMicrosoft SharePoint Foundation 2010 Inside Out11
2010420Phill DuffyMicrosoft.Microsoft.SharePoint.2010.Business.Connectivity.Services.201212
2008806MickeyMicrosoft.Press.Inside.Microsoft.SQL.Server.2008.TSQL.Programming.Apr.200913
2010641Ben CurryMicrosoft.SharePoint.2010.Administrators.Pocket.Consultant14
2010282Mike OryszakMicrosoft.SharePoint.2010.Business.Application.Blueprints15
2010474Phil WicklundMicrosoft.SharePoint.2010.Deploying.Cloud-Based.Solutions16
2010297Balaji KithiganahalliMicrosoft.SharePoint.2010.Development.with.Visual.Studio.2010.Expert.Cookbook17
2010783Paolo PialorsiMS_SharePoint_2010_Developer_Reference_-_201118
2010424Michael McCabeMicrosoft.SharePoint.2010.End.User.Guide.Business.Performance.Enhancement.Feb.201119
2010336Gastón C. HillarMicrosoft.Silverlight.4.and.SharePoint.2010.Integration.Jul.201020
2010517Josh NoblePro SharePoint 2010 Search21
2010466Steve wrightPro SharePoint Designer 201022
2010884Eric CarterProfessional SharePoint 2010 Development with Visual Studio23
2010361PHIL WICKLUNDSharePoint 2010 Workflows in Action – 201124
2010700Tom RizzoPROFESSIONAL SharePoint® 2010 Development25
2007621Dr. Shahram KhosraviProfessional-Microsoft-Sharepoint-2007-Workflow-Programming26
2010842Todd KlindtProfessional-Sharepoint2010-Administration27
2010376STEVEN MANNSams.InfoPath.with.SharePoint.2010.How-To.Dec.201028
2010395ken witheeSharePoint 2010 Development for DUMMIES29
2010507Seth Bates&SmithSharePoint 2010 User’s Guide30
2010236Peter WardSharePoint.for.Business.Executives31
20101MicrosoftSharePoint_2010_Developer_Platform_Poster32
2010554TODD KITTASharePoint_Server_2010_Enterprise_Content_Management_lucanhquan9033
2010SHAREPOINTø 2010 BUSINESS INTELLIGENCE 24-HOUR TRAINER34
2010819Steven MannWiley-Microsoft SharePoint Server 2010 Bible35
2010602Windischman Beginning SharePoint Designer 201036
2010408P. HillierProfessional.Business.Connectivity.Services.in.SharePoint.2010.Jan.201137
2010500BennettProfessional.Microsoft.Search.Nov.201038
2010602Chris GeierSharePoint.2010.Six-in-One.Jan.201139
2010364Bill CriderSharePoint.Server.2010.Administration.24-Hour.Trainer.Mar.201240
2010458Randy DrisgillProfessional.SharePoint.2010.Branding.and.User.Interface.Design.Nov.201041
2013672 ,Perran,Mason,RogersBeginning SharePoint 2013 Building Business Solutions42
2013820Reza AlirezaeiProfessional SharePoint 2013 Development43
20131100Paolo PialorsiMICROSOFT SHAREPOINT 2013-DEVELOPER REFERENCE 44