ERP چیست؟

برنامه ریزی منابع سازمانی(ٍEnterprise Resource Planning)
برنامه ریزی منابع سازمانی اغلب اوقات تحت عناوین ERP، نرم افزار ERP و سیستم ERP خوانده می شود که در واقع اشاره به سیستمی دارد که سازمان از طریق آن به مدیریت منابع مالی و انسانی، زنجیره تامین، گزارش دهی، تولید و عملیات سازمان می پردازد. اکثر سیستم های ERP را می توان به منظور بهبود و خودکارسازی بخش های اصلی کسب و کار در محل و یا در ابر پردازش اجرا نمود.
سایر کاربردهای ERP
1. مدیریت مالی: کنترل بر دارایی ها، جریان نقدی و سیستم های حسابداری
2. مدیریت عملیات و زنجیره تامین: ساده سازی فرآیند های خرید، تولید، موجودی و سفارش فروش
3. مدیریت ارتباط با مشتری: بهبود خدمات مشتری، ارتقا فرصت های فروش
4. مدیریت پروژه: انجام به موقع کارها از طریق حسابرسی بهتر امور و مانیتور نمودن پروژه
5. مدیریت منابع انسانی:جذب و پرورش پرسنل متخصص از طریق بهره مندی از ابزارهای استخدام، مدیریت
6. هوش تجاری: گرفتن تصمیمات هوشمندانه از طریق بهره مندی از ابزار های گزارش دهی، تحلیل و هوش تجاری

ERP برای کسب وکار شما چه کاری انجام می دهد؟
در صورتی که نرم افزار برنامه ریزی منابع انسانی به درستی اجرا شود کلیه فرآیند های کسب وکار به منظور ارتقا اثربخشی کلیه تیم ها و ایجاد جهت مشارکت های موثر و تصمیم گیری های سریع و به موقع گرد هم جمع می آیند.
سایر مزایای ERP
1. یکپارچگی کلیه فرآیند های کسب وکار: به منظور بهره مندی از مزایای کامل سیستم ERP بایستی این سیستم به طور کامل با تمامی جنبه های کسب و کار از برخورد با مشتری گرفته تا زمانبندی و برنامه ریزی و در نهایت تولید و توزیع محصول، به صورت کامل یکپارچه گردد
2. ارتقا خودکار اثربخشی: از طریق اتوماسیون نمودن فرآیند های کسب وکار، سیستم ERP این فرایند ها را اثربخش تر، سریع تر و کم خطاتر مینماید.
3. افزایش عملکرد مجموعه: از طریق یکپارچه نمودن فرآیند های کسب وکار متفاوت، سیستم ERP نسبت به انسجام، عدم تکرار، عدم انفصال و پیگیری هدف واحد، در قسمت های مختلف سازمان اطمینان حاصل می نماید و این تاثیر مثبت تجمعی حاصل از تمامی بخش ها منجر به عملکرد برتر سازمان می شود.
4. تحلیل عملکرد و گزارش کیفیت تحلیل صورت گرفته بر ERP ایجاد گزارش های کیفیت مالی و مدیرتی را ممکن می سازد
5. یکپارچگی در تمامی سطوح زنجیره تامین: بهترین نوع سیستم ERP سیستمی است که فراتر از سازمان را شامل شود و با هر دو سیستم مشتری و تامین کننده نیز یکپارچه گردد این امر منجر به بهره وری در کل زنجیره تامین می شود

ماژول های نرم افزار ERP

روند های ممتاز ERP