تجربه برقراری یک ارتباط دلچسب از طریق دستگاه های ارتباطی

Lync

تجربه برقراری یک ارتباط دلچسب از طریق دستگاه های ارتباطی

کاربرد Lync

به خاطر آورید MSN Messengerو یا Google Talk که امکان ارسال پیام متنی را ایجاد می نمودند. حال تصور کنید […]

Lync چیست؟

مایکروسافت لینک، تجربه برقراری یک ارتباط دلچسب از طریق دستگاه های ارتباطی موجود است. مایکروسافت مدعی است که از این […]

خبرنامه آفیس