آموزش آفیس 2016 office 16

پروژه Insider آفیس

Insider چیست؟ به این گروهی که محصولات مایکروسافت را پیش از انتشار نسخه نهایی،مورد آزمایش قرار می دهند و نظرات […]

جستجو هوشمند-Insights و Smart Lookup آفیس 2016

بعد از اینکه بر روی Smart Lookup کلیک کردید، یک پنجره راهنما در سمت راست شما به نام Insights باز می شود.Insights به معنای بینش و آگاهی می باشد.در واقع مایکروسافت آگاهی و اطلاعات لازم برای عبارت شما را در همین

خبرنامه آفیس