خانهOneNoteراهنمای مفید برای مهاجرت از OneNote 2003 به OneNote 2010

راهنمای مفید برای مهاجرت از OneNote 2003 به OneNote 2010

چطور منو های وان نوت 2003 را در وان نوت 2010  پیدا کنیم؟

برای این دو راهنمای مفید، به شما پیشنهاد می کنم.

1) برنامه Microsoft OneNote 2010: Interactive menu to ribbon guide

2) برنامه OneNote 2010: Menu to ribbon reference workbook

نحوه کار و با این برنامه ها را در اینجا مشاهده کنید.(نحوه کار مشابه می باشد)

دانلود فایل Microsoft Publisher 2010: Interactive menu to ribbon guide

دانلود فایل OneNote 2010: Menu to ribbon reference workbook

پاسخ دادن

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
نام خود را وارد کنید