خانهExcelتابع GCD اکسل-بزرگ‌ترین مقسوم‌ علیه مشترک

تابع GCD اکسل-بزرگ‌ترین مقسوم‌ علیه مشترک

بزرگ‌ترین مقسوم علیه مشترک چیست؟

به بزرگ‌ترین عدد طبیعی گفته می‌شود که آن اعدد را می‌شمارد.بزرگ‌ترین مقسوم علیه مشترک را به اختصار ب م م گویند.

بزرگترین مقسوم علیه مشترک میان دو عدد طبیعی a و b بصورت (a, b) یاgcd(a, b) g  یا hcf(a, b)f نوشته می‌شود.

به عنوان مثال ب م م دو عدد 16 و 24 برابر با عدد 8 می باشد.

هرگاه ب.م.م دو عدد برابر ۱ باشد، آن دو عدد را نسبت به‌هم اول می‌گوئیم.مانند 14 و 5

ب.م.م برای ساده تر کردن کسرها نیز مفید است.

برنامه اکسل برای محاسبه ب م م  اعداد تابع GCD را ارائه داده است.

=GCD(number1, [number2], …)

=GCD(عدد دوم , عدد اول, …)

ویژگی های تابع GCD:

این تابع حداکثر 255 آرگمان را برای ما محاسبه می کند.

عدد اول برای این تابع اجباری می باشد و بقیه اعداد اختیاری می باشد.

چنانچه فقط یک عدد را وارد کنید، تابع همان عدد را به عنوان ب م م بر می گرداند.

اگر یکی از آرگومان ها غیر عددی باشد، تابع به ما خطای #VALUE! را نمایش می دهد.

اگر یکی از آرگومان ها عددی کوچکتر از 0 باشد، تابع به ما خطای #NUM! را نمایش می دهد.

اگر اعداد ما از 2 به توان 53 بزرگتر بود،تابع به ما خطای #NUM! را نمایش می دهد.

به عنوان مثال، ب م م اعداد زیر برابر با 2 می باشد:

=GCD(36,14,38,88)

پاسخ دادن

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
نام خود را وارد کنید