خانهERPماژول های نرم افزار ERP

ماژول های نرم افزار ERP

نرم افزار ERP غالبا ماژول های نرم افزار سازمانی چندگانه می باشد که به صورت تک به تک و بر اساس پاسخ به نیازهای خاص و توانمندی های تکنیکال سازمان خریداری می شوند. هر ماژول این نرم افزار بر حوزه خاصی از فرآیند های سازمان (بازاریابی و توسعه محصول) متمرکز می باشند. اغلب ماژول های ERP شامل برنامه ریزی محصول، خرید مواد اولیه، کنترل موجودی، توزیع، حسابرسی، بازاریابی، امور مالی و منابع انسانی می باشند.
همزمان با رواج و محبوبیت متد ERP، سایر برنامه های کاربردی به منظور کمک به مدیران کسب وکار در دیگر فعالیت های ظهور پیدا کردند و سایر ماژول هایی نظیر CRM( مدیریت ارتباط با مشتری)، هوش تجاری به عنوان پکیج های مستقل عرضه شده اند.

پاسخ دادن

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
نام خود را وارد کنید