خانهOfficeزبان پارسی به مترجم آنلاین مایکروسافت اضافه شد

زبان پارسی به مترجم آنلاین مایکروسافت اضافه شد

شاید این خبر به آفیس ارتباط چندانی نداشته باشد.ولی باعث خوشحالی است که زبان پارسی هم به مترجم آنلاین مایکروسافت اضافه شد.

هرچند مترجم های زیاد دیگری وجود دارند ولی مایکروسافت یک حس دیگری دارد.

www.microsofttranslator.com

پاسخ دادن

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
نام خود را وارد کنید