کتاب های فارسی پابلیشر (Publisher Ebook)

دز این صفحه لینک دانلود کتاب های فارسی پابلیشر در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.این صفحه بروز می شود.

در حال حاضر هنوز کتاب های فارسی پابلیشر بر روی اینترنت منتشر نشده است.پیشنهاد می شود به دو کتاب انگلیسی آموزش پابلیشر که در اینجا معرفی شده است،مراجعه و آن ها را مطالعه کنید.

می توانید کتاب های های خود را درقسمت دیدگاه معرفی کنید تا در  لیست قرار بگیرد.یا از طریق گزینه تماس با ما کتاب خود را برای ما ایمیل کنید.

آموزش های تصویری و کتاب های زیر به زبان انگلیسی می باشد.

ردیفعنوانلینک دانلود
1شناخت Publisherدانلود
2محصولات قابل پابلیشردانلود
3 چاپ و پابلیشر در پابلیشر 2010دانلود
4ساخت پابلیشر جدیددانلود
5کار با متن در پابلیشر 2010دانلود
6کار با اشکال در پابلیشر 2010دانلود
7ارنج اشیاء و آبجکت هادانلود
8کار با تصاویردانلود
9کار با جداولدانلود
10 Using Microsoft Publisher 2010دانلود
11 Course Microsoft Publisher 2010 Introductoryدانلود

آموزش تصویری ویدئویی پابلیشر publisher 2013

خبرنامه آفیس