تابع ROWS اکسل-تعداد ردیف محدوده

گاهی شما نیاز دارید که شماره ردیف یک محدوده انتخابی را به دست آورید.جدول زیر را در نظر بگیرید:

تابع rows اکسل

می خواهید بدانید این جدول چند ردیف دارد.

اکسل برای این خواسته ما تابع ROWS را تعریف کرده است.

ساختار تابع ROWS:

=ROWS(array)

=ROWS(محدوده)

=ROWS(E5:H15)

ویژگی های تابع ROWS:

آرگومان array اجباری می باشد.

در قسمت array می توانید یک محدوده،ارایه و رنجی از سلول ها را به کار بگیرید.به عنوان مثال در تابع زیر که به صورت آرایه ای به کار رفته است، عدد 2 را به ما نشان خواهد داد.زیرا عدد های 1 و2و3 در ردیف اول و عدد های 4و5و6 در ردیف دوم قرار گرفته اند.پس ما در این آرایه 2 ردیف و 3 ستون داریم.

=ROWS({1,2,3;4,5,6})

تفاوت تابع ROWS و ROW :

برای دیدن ادامه مطلب اگر عضو هستید وارد شوید. اگر عضو سایت نیستید عضو سایت شوید یا اشتراک خود را ارتقا دهید

عضویت در سایت

ورود به سایت

ارتقا

LinkedIn office learning

کانال تلگرام وب سایت آموزشی آفیس

برچسب ها :

دیدگاه ها

دیدگاه شما

(ضروری)
(ضروری,نمایش داده نمی شود)
(ضروری)

خبرنامه آفیس