راهنمای سریع توابع جستجو و مرجع اکسل- Lookup and reference functions

توابع جستجو و مرجع اکسل یکی از پر کاربردترین توابع اکسل می باشند.

در این راهنمای سریع، تابع خود را انتخاب و با کلیک بر روی عنوان آن می توانید به توضیحات تکمیلی مراجعه نمایید.

در حال تکمیل سایر توابعی هستیم که در لیست وحود ندارد.

نام تابعکاربرد تابعمشابه/عکس
ADDRESS
AREAS
CHOOSE
تابع COLUMNتعیین شماره ستونتابع ROW
تابع COLUMNSتعداد ستون محدودهتابع ROWS
FORMULATEXT
2013
GETPIVOTDATA2010
تابع HLOOKUPجستجو در ردیفتابع VLOOKUP
HYPERLINK
INDEX
تابع INDIRECTبرگردان غیر مستقیم
LOOKUP
تابع MATCHموقعیت در محدوده
تابع OFFSETجابجاسازی
تابع ROWتعیین شماره ردیفتابع COLUMN
تابع ROWSتعداد ردیف محدودهتابع COLUMNS
RTD
TRANSPOSE
تابع VLOOKUPجستجو در ستونتابع HLOOKUP

excel online class

مشاهده کل توابع جستجو و مرجع اکسل

آخرين مطالب آموزشي

تغییر-حذف رنگ پس زمینه صفحات ورد-Word Page Color تابع RADIANS اکسل-تبدیل درجه به رادیان تابع DEGREES اکسل-تبدیل رادیان به درجه فرمول نویسی و معادلات در پاورپوینت-Equation PowerPoint فیلم برداری از صفحه نمایش با پاورپوینت Screen Recording PowerPoint تبدیل متن به جدول و بلعکس ورد-Convert Text to Table Word نحوه ایجاد جدول در ورد-Insert Table Word تعیین سایز کاغذ A5-A3 ورد و اکسل Word Excel Page Size ایجاد حاشیه برای عکس در ورد Picture Border Word ایجاد حاشیه در صفحات ورد-Page Borders Word ایجاد حاشیه برای پاراگراف در ورد-Word Paragraph Border تشخیص یا تعیین نسخه آفیس What version Office دانلود آفلاین آخرین آپدیت آفیس Office Updates رفع مشکل تبدیل اعداد انگلیسی-فارسی ورد 2016 Word آموزش نصب و حذف صحیح آفیس Install Uninstall Office 2016 تفاوت نسخه ها و لایسنس های آفیس Office ایجاد شماره اعداد خودکار در ورد Numbering تغییر فونت پیش فرض ورد Set Default Font Word خارج کردن متن عکس در وان نوت Picture to Text OneNote حل معادلات تایپی و دست نویس در وان نوت OneNote ادامه مطالب آموزشي

خبرنامه آفیس